środa, 7 sierpnia 2013

tutorial #6

Witam, ten odcinek zacznę od pokazania ludka z flejmsów.. dziwnie wygląda, prawda?

Hi, Im gonna  start with mini from flames of war; strange looking, isn't he?
No ale do rzeczy. Zaczynam od T2. Kilka detali na korpusie, kilka na nogach, a następnie wykańczanie tychże - myślę że są już prawie skończone.

Ok, let's start with T2. Some details on a torso, some on the legs, and then finishing of them. I think they are nearly finished.

Kolej na T1; poświęciłem jej więcej czasu (tak jak zawsze). Na zdjęciach widać (albo i nie - robiłem je telefonem), doklejanie noska, piłowanie noska i detalizowanie nóg.

Now T1; as usual i spent most time on her. You can see (or not, I made photos with mobile ) adding a nose, sanding a nose and leg detailing.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety